Beursreglement

Informatie bezoekers en standhouders

Het is ten strengste verboden om op de beurs foto’s te maken!

De Militariabeurs Houten gaat open voor standhouders om 08.00 uur en voor bezoekers om 09.00 uur.

De beurs sluit om 14.00 uur. De entree bedraag € 12,50 per bezoeker. Jaarkaarthouders kunnen op vertoon van hun jaarkaart naar binnen. Kinderen dienen onder begeleiding van een volwassene de zaal te betreden.
Huisdieren zijn niet toegestaan op de beurs.

Wij stellen het op prijs als u gepast kunt betalen. Na betaling ontvangt u een toegangsbewijs. Bewaar dit goed, want bij het verlaten van de zaal (om bijvoorbeeld een versnapering te nuttigen in de cafetaria of spullen naar uw auto te brengen) kunt u alleen op vertoon van dit toegangsbewijs de zaal weer opnieuw betreden.

Voor standhouders is er direct naast de hal een aparte parkeerplaats en is er van 08.00 tot 09.00 uur een speciale brede ingang (laad- en losruimte), om met steekwagens en/of containers de zaal te betreden.
Deze ingang gaat evenals de poort van de parkeerplaats om 09.00 uur dicht en gaat pas om 14.00 uur weer open. Alleen in bijzondere omstandigheden kan hiervan af worden geweken. Neemt u hiervoor contact op met de organisatie.

Roken is verboden op de beurs.

Tafels -met een lengte van 1,60 meter per tafel en een breedte van 80 centimeter-, zijn vooraf te reserveren bij de organisatie.
Dit kan door vooraf een e-mail te versturen aan: militariabeurshouten@gmail.com.
Tafels dienen vooraf per bankoverschrijving betaald te worden.

Bij het huren van tafelruimte geldt: wie als eerst reageert heeft als eerste recht op een tafel. Mocht er op de dag zelf nog tafelruimte beschikbaar zijn dan kan er ter plekke worden gekeken wat de mogelijkheden zijn. De tafelprijs zal dan echter wel duurder zijn.

Standhouders ontvangen ruim voor aanvang van de beurs een plattegrond waarop hun tafels staan aangegeven en ontvangen ’s ochtends bij binnenkomst een persoonlijk polsbandje op vertoon waarvan gedurende de beurs in en uit kan worden gelopen. Dit om de doorloop ’s ochtend en gedurende de beurs sneller te reguleren.
Per standplaats mogen er (per vooraf opgave) om 08.00 uur maximaal twee personen mee naar binnen, meerdere personen worden gezien als bezoekers en dienen entree te betalen.

De organisatie gaat ervan uit dat alle standhouders na afloop van de beurs hun stands in dezelfde conditie achterlaten als deze bij aanvang van de beurs werden opgeleverd. Bij achterlating van rommel en eventueel groot- of grof vuil wordt er € 10,00 per kilo in rekening gebracht.

Standhouders mogen op eigen initiatief en zonder toestemming niks bevestigen aan muren, vloeren of plafonds. Elke vorm van schade zal worden verrekend met de betreffende standhouder.

Standhouders zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen materialen en eigendommen. De beurs en haar organisatie kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld bij bijvoorbeeld schade of diefstal.

Op de beurs mag er uitsluitend materiaal worden aangeboden dat BIJ DE NEDERLANDSE WET is toegestaan. Dat wil zeggen: Militaria, helmen, medailles, gebruiksvoorwerpen, uitrustingsstukken, publicaties, uniformering, onderdelen (ook van voertuigen en voor restauratie), emblemen, naslagwerken, et cetera. Reproducties en onklare antieke (blanke) wapens die bij wet niet zijn verboden worden voorlopig getolereerd, al zien we het liefst zoveel mogelijk originele zaken. We gaan ervan uit dat elke standhouder als verkoper en als verzamelaar op de hoogte is van de wet en wijzen er verder nadrukkelijk op dat de beurs in Houten een MILITARIABEURS is en geen vlooienmarkt! Alle niet ter zake doende zaken worden niet getolereerd. De organisatie zal hierop controleren en standhouders sommeren niet ter zake doend materiaal te verwijderen. Bij overtreding of weigering zal de betreffende persoon in overleg eventueel toekomstige tafelhuur worden geweigerd.

De beurs kan bij uitzondering bepaalde bezoekers de toegang weigeren. In alle gevallen van overlast zal per direct de beveiliging en de politie worden ingeschakeld. Onze beurs heeft al 35 jaar een schone lei waarbij verzamelplezier en kennisoverdracht hoog in het vaandel staan en dat hopen we nog jaren te kunnen waarborgen. Personen die bijvoorbeeld om andere redenen dan waarvoor de beurs bedoeld is de beurs willen bezoeken zijn niet welkom.

De Militariabeurs Houten wil een a-politieke beurs zijn. Bezoekers kunnen geconfronteerd worden met historisch beladen items en het betreden van de beurs is samen met het kopen van een entreeticket een persoonlijke gemaakte serieuze afweging. Niemand kan aldus “per toeval” geconfronteerd worden met historische overblijfselen uit roerige en soms zelfs ronduit verschrikkelijke (oorlogs)tijden. De beurs en de organisatoren willen benadrukken tegen elke uitingsvorm en politieke overtuiging te zijn. Zogeheten extremisten aan beide kanten van het (historische) politieke spectrum die hun mening willen ventileren worden niet getolereerd. De beurs neemt afstand van de persoonlijke overtuiging van haar bezoekers en standhouders. Iedereen, ongeacht afkomst, overtuiging, geaardheid of mening is welkom, zolang men zich maar netjes gedraagt op de beurs en aan de wet houdt. De beurs wilt slechts een platform zijn voor historische verzamelaars, historici, auteurs en musea, en middels de aangeboden items en mogelijke onderlinge contacten tussen verzamelaars, helpen bij onderzoek en zo een bijdrage leveren aan het algemeen nut.

De organisatie is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als
gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan, doch niet daartoe beperkt, alle van
buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de organisatie geen invloed uit kan oefenen, doch
waardoor de organisatie niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
Epidemieën, natuurrampen, werkstakingen en overmacht bij derden van wie de organisatie op enigerlei wijze afhankelijk is worden daaronder begrepen.
Indien een evenement wegens overmacht stilgelegd, gewijzigd, verplaatst dan wel afgelast moet worden,
zal de organisatie de reeds betaalde deelnemersgelden niet restitueren.
In geval van stillegging, afgelasting, wijziging dan wel verplaatsing van een evenement als gevolg van
overmacht is de organisatie niet gehouden tot het betalen van enige schadevergoeding.